Projekt Genomfört

400 bostäder vid Bryggvägen

Gröndal

Vid Bryggvägen i Gröndal har ett nytt område med cirka 400 bostäder, verksamheter och grönområden byggts. Längs vattnet har flera nya platser skapats för promenader och umgänge.

Projektfakta

Bostäder, förskola och promenadstråk längs vattnet

Områdets huvudgata är Bryggvägen som från Gröndalsvägen leder ner till vattnet. Längs med gatan har träd planterats och en ny park skapats centralt i området. Det nya bostadsområdet består av 400 bostäder och en förskola för cirka 60 barn. Intill förskolan ligger en allmän lekplats, Mastparken. Vid vattnet har en ny allmän plats skapats med bryggor och möjlighet att promenera och umgås längs Mälaren.

Tidplan

  • Byggstart hösten 2015.
  • Stockholms stads arbeten påbörjades i februari 2016.
  • Bostadsområdet stod klart sommaren 2019.

Byggaktörer

Exploateringskontoret ansvarar för byggnation av allmän platsmark, det vill säga allmänna gator, parker och torg. Projektets byggherrar är:

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planskedet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad