dcsimg
Projekt Pågående

45 hyresrätter byggs centralt i Abrahamsberg

Ulvsunda

I direkt närhet till Abrahamsbergs tunnelbanestation, inom fastigheten Lillsjönäs 4:1, och med närhet till Lillsjöns grönområde bygger SKB 45 hyresrätter.

Projektfakta

Nya hyresrätter och ny gång- och cykelväg

SKB ska inom sin tomträtt bygga ett nytt bostadshus med 45 lägenheter. Garage för bostäderna byggs under huset.

Norr om SKB:s nybyggnation ska Stockholms stad bygga en ny  gång- och cykelväg som kopplar samman Hemslöjdsvägen och Lillsjöparken. Vid sidan av den nya gång- och cykelvägen byggs ett dräneringsdike. Gång- och cykelvägen ersätter befintlig gångväg över SKB:s tomträtt mellan Hemslöjdsvägen och Lillsjöparken. Ett öppet dräneringsdike kommer även byggas ut i Lillsjöparken ut mot Lillsjön.

Byggaktörer

Wästbygg bygger flerbostadshusen på uppdrag av SKB.

Tidplan

SKB har påbörjat sin byggnation och räknar med att vara klara i februari 2019.

Staden kommer preliminärt påbörja sina arbeten under hösten 2018 och det beräknas vara färdigt sommaren 2019.

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad