Projekt Genomfört

45 hyresrätter byggs centralt i Abrahamsberg

Ulvsunda

I direkt närhet till Abrahamsbergs tunnelbanestation, inom fastigheten Lillsjönäs 4:1, och med närhet till Lillsjöns grönområde har SKB byggt 45 hyresrätter.

Projektfakta

Nya hyresrätter och ny gång- och cykelväg

SKB har inom sin tomträtt bygga ett nytt bostadshus med 45 lägenheter. Garage för bostäderna har byggts under huset.

Norr om SKB:s nybyggnation har Stockholms stad byggt en ny gång- och cykelväg som kopplar samman Hemslöjdsvägen och Lillsjöparken samt ett dräneringsdike. Gång- och cykelvägen ersätter befintlig gångväg över SKB:s tomträtt mellan Hemslöjdsvägen och Lillsjöparken. Ett öppet dräneringsdike har även byggts i Lillsjöparken ut mot Lillsjön.

Byggaktörer

Wästbygg bygger flerbostadshusen på uppdrag av SKB.

Tidplan

SKB är klara med sin produktion och inflyttning ägde rum under våren 2019.

Staden påbörjade sina arbeten under hösten 2018 och arbetena beräknas avslutades sommaren 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad