En del av Bjursätragatan.
Projekt Planerat

550 nya bostäder längs Bjursätragatan

Rågsved

Nu planeras för 550 nya bostäder längs Bjursätragatan och en utveckling av Rågdalen. Planen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved.

Projektfakta

Mer liv längs Bjursätragatan

Planen är att göra Bjursätragatan till en mer levande gata med cirka 550 nya bostäder, varav cirka 300 bostadsrätter. I husens bottenvåningar planeras för olika typer av verksamheter, och en befintlig förskola är tänkt att byggas ut. I förslaget ingår även att utveckla parker och allmänna platser. Till exempel planeras Rågdalen att stärkas som mötesplats med aktiviteter för alla åldrar.

Planområdet är en del av utvecklingsarbetet med Bjursätragatan som i sin tur ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. Precis som i det övergripande projektet är det prioriterat att stärka de sociala värdena i området. Det innebär till exempel genom att det ska finnas stor variation av bostäder och aktiviteter, och att det är jämställt och tryggt för alla.

Så tyckte ni om Bjursätragatan

Som en del av det förberedande arbetet med projektet genomfördes under 2020 en så kallad tidig dialog för Rågsved. Där fick boende och verksamma i området svara på frågor kring utvecklingen av bland annat Bjursätragatan. Svaren som kom in tas med i det fortsatta arbetet, och du hittar all information om resultatet på webbplatsen Mitt Hagsätra Rågsved.

Mitt Hagsätra Rågsved

Områden och byggaktörer

Klicka på bilden för en större version.

Här är de områden som planeras att utvecklas. Följande byggaktörer har fått markanvisning:

Område 1: Ikano - 70 hyresrätter
Område 2 och 3: NRE Sweden - 60 bostadsrätter
Område 4, 6, 7, 8: Familjebostäder - 100 hyresrätter
Område 5: Bonava - 150 bostadsrätter 
Område 9: Sveafastigheter - 30 hyresrätter
Område 10 och 11: Signatur fastigheter - 70 hyresrätter
Område 12: Sisab - Befintlig förskola ersätts med en ny större.
Område 13: Bjurtassen fastighets AB - 80 bostadsrätter

Område 14 är Stockholms stads mark. Här planeras utveckling av parkmarken, inte bostäder.

Jämförelseförfarande
För område 2, 3, 5 och 9 har markanvisningen gjorts efter så kallat jämförelseförfarande. Jämförelseförfarande används ofta när flera byggaktörer sökt markanvisning på i princip samma plats. Dessa byggaktör bjuds då in att lämna en ny ansökan med enklare beskrivning och skisser av sin projektidé för att jämföra bidragen utifrån de kriterier som har satts. Stockholms stad väljer sedan ut den byggaktör som bäst uppfyller kraven. 

Tidplan

Samråd: Hösten 2022
Granskning: Hösten 2023
Antagande av detaljplan: Våren 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Flygbild över södra RÅgsved och planområdet.
Flygbild över södra Rågsved och planområdet.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Mitt Hagsätra Rågsved

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Soroor Notash

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad