Visionsbild av ny bebyggelse. SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter
Visionsbild av ny bebyggelse. SWMS arkitektur/Pyk och Nyrén arkitekter
Projekt Planerat

570 bostäder i norra Östberga

Nu planeras för cirka 570 bostäder i nordvästra Östberga. Planen är den första inom det stora utvecklingsprogrammet för Östberga.

Om projektet

Planen för den nordvästra delen av Östberga är cirka 570 nya bostäder i en blandning av hyres- och bostadsrätter. De nya husen föreslås bli sex-nio våningar ut mot Åbyvägen och fyra-fem våningar mot Östbergabackarna. I bottenvåningar finns möjligheter till olika typer av verksamheter, och under husen ska det bli garage. Nya gång och cykelbanor, lekmöjligheter på nya gårdar och bättre tillgänglighet till bollplanen och Lisebergsparken finns också med i planerna.

Planen är den första inom ett större utvecklingsprogram för Östberga. Syftet är förutom att skapa fler bostäder i stadsdelen även att tydligare binda samman Östberga med kringliggande stadsdelar, och skapa en tryggare och mer levande stadsdel.

Markanvisningar 

Under 2017 markanvisades till byggaktörer:
Svenska Bostäder - Område A
Under 2018 markanvisades till byggaktörerna: 
Einar Mattsson - Område B
ByggVesta - Område C
Sveafastigheter - Område D

Tidplan 

Samråd om detaljplanen: Slutet av 2021/Början av 2022
Granskning av detaljplanen: Hösten 2022
Antagande av detaljplanen: Slutet av 2022

Bilder

Planområdet i rött med de fyra olika delområdena i blått.
Planområdet i rött med de fyra olika delområdena i blått.
Vy från nordväst, från Åbyvägen. Illustration: Varg arkitekter
Vy från nordväst, från Åbyvägen. Illustration: Varg arkitekter
Förslag på bebyggelsestruktur.
Förslag på bebyggelsestruktur.
Situationsplan område B. Illustration: Varg arkitekter
Situationsplan område B. Illustration: Varg arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Klicka här för att komma till Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad