Karta över Sockenplan. Planområdet ligger mellan Odelbergsvägen och Enskedevägen nära mot Sockenvägen. Området sträcker sig  under tunnelbanespåret.
Ungefärligt planområde markers med rosa på kartan.
Projekt Planerat

60 bostäder vid Sockenplan

Vid Sockenplan vill staden göra det möjligt att bygga cirka 60 nya bostäder. Syftet är att utveckla och stärka Sockenplan som ett lokalt centrum. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Projektfakta

Staden vill ta fram ett förslag till ny detaljplan vid Sockenplan. Syftet är att göra det möjligt att bygga 62 bostäder med lokaler för i bottenvåningarna. Detaljplanen ska bidra till att vidareutveckla och stärka Sockenplan som ett lokalt centrum med fler bostäder, mer tillgänglig service och utvecklade torgytor.

Planområdet omfattar det norra torget vid Sockenplan och parkeringsplatsen väster om torget

Planområdets läge och omfattning

Sockenplan ligger i mötespunkten mellan Sockenvägen och Enskedevägen och cirka 500 meter sydväst om stadsutvecklingsområdet Slakthusområdet.

Planområdet är en del fastigheten Enskede Gård 1:1 och ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

  • Samråd, september 2022
  • Granskning, juni 2023
  • Antagande, november 2023

Byggaktör

Sveafastigheter Bostad AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad