Karta över planområdet, ungefärlig plangräns markerad i rosa.
Karta över planområdet, ungefärlig plangräns markerad i rosa.
Projekt Planerat

Cirka 800 bostäder i Skärgårdsskogen

Skarpnäck

Förslaget möjliggör cirka 800 bostäder i nya kvarter i Skarpnäck. Planområdet består av Skärgårdsskogen och ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Förslaget är tänkt att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Projektfakta

Plan för cirka 800 bostäder med förskolor och lokaler

Ett förslag på ny detaljplan ska tas fram för Skärgårdsskogen i Skarpnäck. Planen ska möjliggöra för cirka 800 bostäder, gator, park, förskolor och lokaler för centrumändamål. Tanken är att området ska innehålla en förskola samt tillhörande gård.

Förslaget ska möjliggöra en trygg och grön bostadsmiljö och kvarter med tydliga kopplingar mellan Pilottorget, Zeppelinargatan och Flygfältsgatan. 

I översiktsplanen är området utpekat som stadsutvecklingsområde med goda möjligheter för fortsatt komplettering med fler bostäder och arbetsplatser.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområdet ingår i Program för Bagarmossen och Skarpnäck som antogs 2016.  Skärgårdsskogen är beskrivet som ett av fem sammanhängande bebyggelseområden. 

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområde

Planområdet omfattar cirka 107 000 kvadratmeter i Skärgårdsskogen som ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Marken ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

 • Start PM, november 2020
 • Samråd, kvartal 1 2023
 • Granskning, kvartal 2 2024
 • Godkännande stadsbyggnadsnämnd, kvartal 4 2024
 • Antagande i kommunfullmäktige, kvartal 1 2025

Byggaktörer

Varje aktör har markanvisats 100 bostäder. 200 bostäder är markanvisade som hyresrätter och 600 bostäder som bostadsrätter.

 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Einar Mattsson Projekt AB
 • NREP AB (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (kooperativa hyresrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB tillsammans med Heba Fastighetsutveckling AB
 • Riksbyggen AB
 • HSB
 • Storstaden Stockholm Bostad AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronique Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad