Karta över planområdet, ungefärlig plangräns markerad i rosa.
Projekt Planerat

800 bostäder i Skärgårdsskogen

Skarpnäck

Förslaget möjliggör 800 bostäder i nya kvarter i Skarpnäck. Planområdet består av Skärgårdsskogen och ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Förslaget är tänkt att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

Plan för 800 bostäder med förskolor och lokaler

Ett förslag på ny detaljplan ska tas fram för Skärgårdsskogen i Skarpnäck. Planen ska möjliggöra för cirka 800 bostäder, gator, park, förskolor och lokaler för centrumändamål. Tanken är att området ska rymma minst två förskolor, totalt minst 8 avdelningar, samt tillhörande gårdar.

Förslaget ska möjliggöra en trygg och grön bostadsmiljö och kvarter med tydliga kopplingar mellan Pilottorget, Zeppelinargatan och Flygfältsgatan. 

I översiktsplanen är området utpekat som stadsutvecklingsområde med goda möjligheter för fortsatt komplettering med fler bostäder och arbetsplatser.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområdet ingår i Program för Bagarmossen och Skarpnäck som antogs 2016.  Skärgårdsskogen är beskrivet som ett av fem sammanhängande bebyggelseområden. 

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområde

Planområdet omfattar cirka 107 000 kvadratmeter i Skärgårdsskogen som ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Marken ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

 • Start PM, november 2020
 • Samråd, kvartal 3 2021
 • Granskning, kvartal 4 2022
 • Antagande, kvartal 2 2023

Byggaktörer

 • Byggnadsfirman Viktor Hanson AB
 • Einar Mattsson Projekt AB
 • NREP AB
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening
 • Åke Sundvall Projekt AB tillsammans med Heba Fastighetsutveckling AB
 • Riksbyggen AB
 • HSB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ays Alayat

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Alexandra Högblom Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad