Projekt Genomfört

Långjökelgatan har färdigställs

Kista

Bostäder har byggts på Kistahöjden. Långjökelgatan, som ansluter till Kistahöjden, färdigställdes i oktober 2019.

Stockholms stad har färdigställt Långjökelgatan i Kista. Ledningar för belysning har lagts och belysningsstolpar monterats upp. En gångbana har byggts och slutligen har ytterligare ett lager med asfalt lagts på gatan.

 

 

SVEAB Anläggnings AB utförde arbetena på uppdrag av exploateringskontoret. Arbetena avslutades i oktober 2019. 

Uppdaterad