Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Arkitektvägen

Abrahamsberg

Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg har Seniorgården AB byggt 30 lägenheter.

Upprustning av Dragonparken

Dragonparken är sliten och behöver rustas upp. Vi vill därför veta vad du och ditt barn tycker fungerar bra med parken idag och vad ni tycker kan bli bättre.

Vi finns på plats i parken söndagen den 17 november 2019, klockan 12-14. Då kan du tycka till om ett skissförslag.

Upprustningen av Dragonparken görs som en del av två projekt längs Arkitektvägen i Bromma.

Kan du inte vara på plats den 17 november? Du kan också svara på en enkät digitalt. Klicka på denna länk för att komma direkt till enkäten.

Vill du veta mer?
Kontakta Johanna Stjernström, byggprojektledare, johanna.stjernstrom@stockholm.se

Projektfakta

 

Vad?

Vid Arkitektvägen har två bostadshus om fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter byggts. I huset är det ett seniorboende/+55-boende och alla lägenheter är bostadsrätter.

Parkering har anlagts i huset och ett fåtal parkeringsplatser finns på gården.

Vem?

Seniorgården AB /JM AB

När?

Inflyttning ägde rum vid årsskiftet 2016/2017.

Kontakt

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad