Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Arkitektvägen

Abrahamsberg

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg har Seniorgården AB byggt 30 lägenheter.

Projektfakta

 

Vad?

Vid Arkitektvägen har två bostadshus om fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter byggts. I huset är det ett seniorboende/+55-boende och alla lägenheter är bostadsrätter.

Parkering har anlagts i huset och ett fåtal parkeringsplatser finns på gården.

Vem?

Seniorgården AB /JM AB

När?

Inflyttning ägde rum vid årsskiftet 2016/2017.

Kontakt

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad