Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Arkitektvägen

Abrahamsberg

Vid Arkitektvägen i Abrahamsberg har Seniorgården AB byggt 30 lägenheter. I närheten av projektet görs en upprustning av lekparken Dragontorpet. Upprustningen planeras vara klar till sommaren 2023.

Upprustning av Dragontorpet

Exploateringskontoret utför en upprustning av lekparken Dragontorpet i Abrahamsberg. Det innebär att ett antal arbeten ska göras. Vi gör markarbeten, planteringar, mindre rivningsarbeten, förstärkning av belysning samt upprustning av befintlig lekutrustning och installation av nya lekredskap.

Upprustningen av lekparken påbörjas i december 2022. Arbetena planeras vara klara till sommaren 2023. Arbetena kommer att innebära en viss omledning av gående och cyklister. Det kommer också att vara begränsad åtkomst till delar av parken.

För din egen säkerhet är det viktigt att respektera avstängningar och omledningar på plats.

 

Projektfakta

Vad?

Vid Arkitektvägen har tidigare två bostadshus om fyra våningar innehållandes totalt 30 lägenheter byggts. I huset är det ett seniorboende/+55-boende och alla lägenheter är bostadsrätter.

Parkering har anlagts i huset och ett fåtal parkeringsplatser finns på gården.

Vem?

Seniorgården AB /JM AB

När?

Bostäderna är färdigbyggda och inflyttning ägde rum vid årsskiftet 2016/2017.

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad