Foto: Mattias Ek
Foto: Mattias Ek
Projekt Genomfört

Arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen

Liljeholmen

Stockholms stad har byggt ett nytt arkiv vid Liljeholmskajen i fastigheten Druvmusten 3. Den övergripande idén för Stadsarkivet Liljeholmskajen är att samla arkiv, kompetens och externa aktörer med en gemensam utgångspunkt: Stockholms stads bebyggelseutveckling och stadsplanering.

Bildgalleri

Entrén till Stadsarkivet Liljeholmskajen. Foto: Caroline Berg
Ljuskonstverk av Ellen Ruge. Foto: Caroline Berg
I de två tunnlarna som är 150 meter djupa finns plats för 100 000 meter arkiv. Foto: Caroline Berg
Föreläsningssalen Tunnan under konstruktion. Foto: Jann Lipka

Projektfakta

Unik samling i unika lokaler

Sedan våren 2019 har Stadsarkivet två platser för arkivforskning där det finns möjlighet att ta del av föreläsningar, magasinsvisningar och mycket annat: Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Stadsarkivet Liljeholmskajen är anpassat för att rymma 100 000 meter arkiv, däribland 3,5 miljoner kartor och ritningar över byggnader, gator och parker i Stockholm. Här finns även visionära skisser som aldrig blev förverkligade. En stor del av samlingen är klassad som världsminne av Unesco.

Lokalerna är på cirka 6 000 m² och rymmer både arkivmagasin och publika ytor där man kan forska, ta del av fördrag, utställningar och mycket annat. Verksamheten är inrymd i två bergrum som går 150 meter in i berget. Från 1950-talet fram till slutet av 1990-talet hade Vin & Sprit sin anläggning i dessa bergrum. Under ombyggnaden bekläddes varje tunnelrör med en duk som skyddar mot fukt och brand och som tillgodoser att det är rätt klimat i bergrummen.

Med de nya lokalerna framtidssäkras stadens och de regionala statliga myndigheternas behov av arkivleveranser.

Lysande konstverk

Konstnären Ellen Ruge har skapat ett ljuskonstverk på en 20 meter lång vägg i form av en labyrint. Konstverket växlar färg och intensitet i en slumpmässigt programmerad sekvens. I verket ingår också ljudlådor i golvet med kopior på vackra byggnadsritningar.

En levande verksamhet med många aktörer

Stadsarkivet Liljeholmskajen samverkar med flera aktörer, bland annat Stadsmuseet, Trafikkontoret och ArkDes, som bidrar med unikt innehåll och viktig kunskap.

Stadsarkivets lokaler på Liljeholmskajen förenar möjligheten att förvara stora mängder arkiv med möjligheten att kunna erbjuda en spännande publik verksamhet med speciellt fokus på bebyggelsehistoria.

Öppnade våren 2019

Stadsarkivet Liljeholmskajen smygöppnade redan i april 2019 för att kunna ge stockholmare och andra möjligheten att få fram handlingar och material även under flytten. I början av juni var flytten klar och arkivets officiella invigning hölls den 10 juni 2019.

Ansvarig för projektet var Stockholms stad

Ansvarig för projektet var Stockholms stad, genom fastighetskontoret i samarbete med Stadsarkivet.

Nyheter

Kontakt

Fastighetskontoret

Stadsarkivet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad