Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor
Projekt Genomfört

Årstabergsparken del 3 - Kråkberget

Årstadal

När staden bygger många nya bostäder, förskolor och skolor i Årstaberg behöver vi också bygga fler parker. Kråkberget är granne med nya Sjöviksskolan och staden kommer därför att bygga mycket lekytor här. Vi kommer att anlägga tre rutschkanor med olika höjder. Det blir också en stor samlingsplats med sittplatser och skärmtak som skydd mot sol och regn.

Projektfakta

Platser för lek och rekreation

Kråkberget knyts ihop med de andra delarna av Årstabergsparken genom en ny trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar både norrut och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder. Med Sjöviksskolan som granne rustas parken upp för mycket lek. Bland annat tre torn i trä med rutschkanor i olika höjder och bredder. Här finns också en samlingsplats med sittbänkar under skärmtak. På Kråkberget har staden även placerat tornseglarholkar. Tornseglare gillar att bo tätt tillsammans på högre höjd med fri inflygning och holkarna är därför placerade högt upp på berget i den västra delen av Kråkberget.

Parken öppnades under hösten 2019. 

En hundrastgård har tillkommit och kommer att placeras i den nordöstra delen av parken. Den nya hundrastgården anläggs i slutet av april, 2020. 

Årstabergsparken - ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Läs mer om Årstadal parkprogram

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad