Byggnad med två våningar, gröna ytor runt omkring. Människor i rörelse, illustration.
Illustration: MAX Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola vid Stenkilsgatan

Aspudden

Två förskolepaviljonger har ersatts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar i kvarter Flyttfågeln i Aspudden.

Två befintliga förskolepaviljonger har ersatts med en ny, större, permanent förskola med åtta avdelningar vid Stenkilsgatan i Aspudden. Förskolan ligger placerad nära befintlig bebyggelse i söder, vilket gör att parkstråket öppnas upp i norr och bildar ett mer sammanhängande stråk ner till Mälaren i väster.

Byggnaden är i två våningar med sadeltak. Loftgångar anordnas på förskolans norra sida och varje avdelning får en egen entré. Loftgångarna ska också fungera som uterum för verksamheten.

Tidsplan

  • Byggstart skedde under våren 2019.
  • Förskoleverksamheten flyttade in i byggnaden i januari 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad