Balders Hage 2017. Foto: AJ Landskap AB.
Projekt Pågående

Balders Hage rustas upp

Östermalm

Parken ska rustas upp för att bli vackrare och trivsammare.

Projektfakta

Balders Hage är en av Stockholms mindre bergsparker. Den ligger i Lärkstaden och anlades på 1910-talet enligt riktlinjer i Per Olof Hallmans stads­plan. Berget och sluttningen förädlades, klippartier arrangerades med buskar och blommande bergsväxter. Några år senare kompletterades plan­teringarna med barrträd och prydnadsbuskar vid Verdandigatan.

Parken har varit i behov av en översyn under flera år och ett flertal träd har dött under det senaste året, sannolikt som följd av den torra sommaren 2018.

Förnyelsen av parken

Parkens vegetation får en översyn genom att döda eller osäkra träd tas bort. Förvuxna och risiga buskar skärs ned. Borttagen växtlighet kommer kompletteras. I övrigt behöver gångvägar rustas upp, parkbänkar och skräpkorgar bytas ut och några trappor sättas om och få nya räcken och kontrastmarkeringar. Utmed Frejgatan läggs en remsa av storgatsten och parkens entréer från Frejgatan fräschas upp.

Tidplan

Vegetationsåtgärder utfördes under våren 2020. Upprustningen av parken pågår under sommaren och beräknas vara utförd i augusti 2020. Plantering av nya växter sker i november 2020.

Ansvarig

Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad