Bilköer på Kungsbron
Kungsbron. Foto: Fredrik Wittbjer
Projekt Genomfört

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på Kungsbron

Norrmalm

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för buss och cykel på Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen.

Projektfakta

Nya bussfiler, tydligare cykelbanor och bättre säkerhet för gående

En tidsbegränsad bussfil (som gäller under högtrafik), tydligare och längre cykelbanor kommer att byggas.

För att öka framkomligheten, görs en bussfil mellan Blekholmsterrassen och Vasagatan i riktning österut.

Ett nytt signalprogram i korsningen Kungsgatan-Vasagatan tar bort en konfliktsituation och kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående.

Kortare restid under högtrafik

Kungsbron mellan Vasagatan och Blekholmsterrassen har under högtrafik dålig framkomlighet för både buss och cykeltrafik. Bussar har ibland även svårt att nå Cityterminalen.

Trafiksäkerheten behöver även förbättras på sträckan, framför allt i korsningen Vasagatan-Kungsgatan.

Åtgärderna kommer att skapa högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Cykelfältet mellan Blekholmsterrassen och Vasagatans pendlingsstråk förväntas medföra att restiden för cyklister kortas och att trafiksäkerheten kommer att förbättras. Busstrafiken kommer även att flyta bättre.

Genomfört under 2015

Arbetet avslutades under hösten 2015.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad