Projekt Genomfört

Beläggning gångyta Norra Hammarbyhamnen

Gångytan längs med Norra Hammarbyhamnen mellan Östgötagatan och Alsnögatan får en ny beläggning på gångbanan i form av ett drygt två meter brett stråk av betongplattor. Sträckan är cirka 1,5 kilometer lång. Smågatstenen byts också ut vid Tegelviksgatans anslutning mot kajen.

Projektfakta

Populärt promenad- och rekreationsstråk får ny beläggning

Längs med Norra Hammarbyhamnen går ett populärt promenad- och rekreationsstråk. Sträckan är också ett utpekat pendlingsstråk i stadens cykelplan. Beläggningen på gångbanan kommer delvis att bytas ut till betongplattor för förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för gående. Åtgärderna kommer även att förbättra framkomlighet och säkerhet för cyklisterna då standardhöjningen på gångbanan innebär att antalet som går i cykelbanan minskar.

2,1 meter bred och jämn gångbana

På sträckan mellan Östgötagatan och Alsnögatan längs med Norra Hammarbyhamnen består beläggningen på gångbanan av smågatsten. Smågatstenen är svår att ta sig fram på för många gående och därför använder ett stort antal gående den parallella cykelbanan som har en slät beläggning.

Beläggningen görs därför om på gångbanan så att ett 2,1 meter brett stråk blir jämt, fast och lättare att underhålla. På så sätt blir gångbanan säker och tillgänglig. I och med att man byter ut beläggningen på gångbanan undviker man också att gående väljer cykelbanan.

Byggstart under 2019

Stockholms stad genomförde projektet. Arbetet påbörjades i slutet av maj 2019 och blev klart under hösten 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad