Mer belysning, lekplatsutrustning, skateboardramper och en ny  plantering för regnvatten i parken Bergstorpskärret.
Projekt Planerat

Bergtorpskärret rustas upp

Långsjö

Bergtorpskärret har nu fått nya gräsmattor och vi har anlagt en nedsänkt plantering där regnvatten kan samlas. Samtidigt har vi även byggt nya skateboardbanor och bytt utrustning i lekparken. Parken har även fått ny belysning.

Projektfakta

Plantering för regnvatten och upprustning i parken

Vi rustar upp parken för att på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt ta hand om regnvattnet (dagvattnet) i parken. Det kommer att ledas till en dagvattenplantering med växter och träd. Beroende på hur mycket det regnar kan planteringen fyllas med vatten eller torka ut.

När planteringen är vattenfylld kommer den att vara tillgänglig via en spång försedd med en bänk för sittplats i skugga. Planteringen kommer även att lysas upp med effektbelysning för att öka trivseln och upplevelsen av området. Parkens gräsytor får ett nytt förstärkt växtbäddslager, för att de ska ta till sig både vatten och näring bättre. 

Ska bli en klimatsmartare och mer attraktiv park

Vi rustar upp parken för att på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt ta hand om regnvattnet (dagvattnet) i parken. Det gör vi genom att leda regnvattnet till en dagvattenplantering som håller kvar vattnet. Där får vattnet sippra igenom en växtbädd som i sin tur renar vattnet. För att parkens gräsytor ska ta till sig både vatten och näring bättre kommer de att få ett nytt förstärkt växtbäddslager.

Utöver att skapa en hållbar park vill vi även göra parken mer attraktiv och se till att den möter behoven för ett Älvsjö som växer. Därför passar vi på att rusta upp den befintliga lekplatsen och skateparken. För att göra parken tryggare och vackrare förser vi den också med mer och bättre belysning.

Tidplan

Upprustningen startade 2019 och avslutades vintern 2020. Gräsytorna och planteringarna kommer att vara inhägnade längre för att de ska kunna etablera sig.

Staden rustar upp parken

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av parken i samverkan med trafikkontoret belysning. Projektet leds av Erfator Projektledning AB. Förslaget har tagits fram av SWECO.

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Byggentreprenör är BITE Mark och anläggning Sverige AB.

Kontakt

Hägersten-Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad