dcsimg
Mer belysning, lekplatsutrustning, skateboardramper och en ny  plantering för regnvatten i parken Bergstorpskärret.
Projekt Planerat

Bergtorpskärret rustas upp

Långsjö

Älvsjö stadsdelsförvaltning planerar en ny plantering för regnvatten i parken Bergtorpskärret. I förslaget ingår även en mindre upprustning av parkens lekplats och skatebana.

Projektfakta

Plantering för regnvatten och upprustning i parken

Älvsjö stadsdelsförvaltning har tagit fram ett förslag där parkens regnvatten leds till en dagvattenplantering med växter och träd. Beroende på hur mycket det regnar kan planteringen fyllas med vatten eller torka ut. När planteringen är vattenfylld kommer den att vara tillgänglig via en spång försedd med en bänk för sittplats i skugga. Planteringen kommer även att lysas upp med effektbelysning för att öka trivseln och upplevelsen av området.

I samband med detta kan även parkens lekplats och skatebana få en mindre upprustning. Upprustningen består enligt förslaget av mer lekutrustning, skateramper och belysning.

Ska bli en klimatsmartare och mer attraktiv park

Vi rustar upp parken för att på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt ta hand om regnvattnet (dagvattnet) i parken. Det gör vi genom att leda regnvattnet till en dagvattenplantering som håller kvar vattnet. Där får vattnet sippra igenom en växtbädd som i sin tur renar vattnet. För att parkens gräsytor ska ta till sig både vatten och näring bättre kommer de att få ett nytt förstärkt växtbäddslager.

Utöver att skapa en hållbar park vill vi även göra parken mer attraktiv och se till att den möter behoven för ett Älvsjö som växer. Därför passar vi på att rusta upp den befintliga lekplatsen och skateparken. För att göra parken tryggare och vackrare förser vi den också med mer och bättre belysning.

Tidplan

Upprustningen börjar i juli 2019 och beräknas att vara klart under hösten 2020.

Staden rustar upp parken

Älvsjö stadsdelsförvaltning ansvarar för upprustningen av parken i samverkan med Trafikkontoret stadsmiljö och park. Projektet leds av Erfator Projektledning AB. Förslaget har tagits fram av SWECO.

Upprustningen finansieras med stadens medel för klimatinvesteringar för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Kontakt

Eva Wretling

Parkintendent, Älvsjö stadsdelsförvaltning

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad