dcsimg
Park vid vik med vatten
Blekholmsterrassen. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Blekholmsterrassen rustas upp

Norrmalm

Blekholmsterrassen vid Klara Sjö ska rustas upp för ökad trivsel och trygghet. Från 20 maj till 15 juni 2020 finns det möjlighet att tycka till om kommande upprustning.

Projektfakta

Blekholmsterrassen är en långsträckt strandpark med öppna gräsytor och storvuxna träd. Parken ligger utmed Klara sjö, med utsikt över Kungsbro Strand på Kungsholmen. I norr avgränsas parken av Kungsbron och i söder av Klarabergsviadukten. Trots sitt mycket centrala läge är parken en dold oas med promenadstråk utmed vattnet och bryggor med sittplatser. 

För att öka parkens trivsel påbörjar vi nu arbetet med att ta fram ett program för parken tillsammans med en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. Programmet kommer ange en inriktning för kommande upprustning.

Tyck till 

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Från och med 20 maj till 15 juni 2020 kan du tycka till om parken via en enkät. 

Webbenkät

Enkäten finns här.

Enkät på papper

Vill du hellre besvara enkäten på papper går det bra att få den skickad till sig. Kontakta i så fall Norrmalms stadsdelsförvaltning på telefon 08-508 09 000 (växel) eller mejla till norrmalm@stockholm.se. Ange att det gäller Blekholmsterrassen och att du vill komma i kontakt med parkmiljöavdelningen.

Återkoppling och omhändertagande av inkomna synpunkter

En sammanställning av enkätsvaren kommer publiceras på denna webbplats. Synpunkterna som kommer in blir ett av flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning av parken. I det fortsatta arbetet kommer vi behöva prioritera och göra avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter.

Tidplan

Program för upprustning tas fram under 2020 och kommer därefter beslutas i Norrmalms stadsdelsnämnd. Under 2021 planerar vi att projektera, vilket betyder att vi tar fram tekniska dokument för att under 2022 kunna starta genomförandet. Målet är att upprustningen ska bli klar under hösten 2022. 

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad