Park vid vik med vatten
Blekholmsterrassen. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Pågående

Blekholmsterrassen rustas upp

Norrmalm

Blekholmsterrassen vid Klara Sjö rustas upp för ökad trivsel och trygghet.

Projektfakta

Bakgrund

Blekholmsterrassen är en långsträckt strandpark med öppna gräsytor och storvuxna träd. Parken ligger utmed Klara sjö, med utsikt över Kungsbro Strand på Kungsholmen. I norr avgränsas parken av Kungsbron och i söder av Klarabergsviadukten. Trots sitt mycket centrala läge är parken en dold oas med promenadstråk utmed vattnet och bryggor med sittplatser.

För att öka parkens trivsel har ett program för parken tagits fram tillsammans med en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. Programmet anger inriktning för den upprustning som startar våren 2022.

I samband med att programmet togs fram genomförde stadsdelsförvaltningen medborgardialoger med allmänheten, boende och närliggande verksamheter. En sammanställning av enkätsvaren och inkomna synpunkter från dessa dialoger finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?".

Förslaget i korthet 

I korthet har upprustningsförslaget följande inriktning:

  • Bevara och förstärka karaktären av lummig strandpark med öppna gräsytor för picknick och solbad i centrala Stockholm.
  • Koncentrera 90-tals karaktären till ytorna närmast husen där delarna vid vattnet ges en mer lågmäld klassisk utformning.
  • Tillföra aktiviteter i form av utegym och boule.
  • Mer blommande rabatter och ökad säsongsväxling.
  • Bryggor renoveras och får nya ytskikt, räcken och sittplatser.
  • Bättre belysning utmed strandkanten för ökad trygghet.
  • Ge entréer förnyade ytskikt och mer grönska.
  • Tillföra konst till parken.
  • Förstärka den biologiska mångfalden genom bevarandet av äldre träd och tillföra växter som ger pollinatörer kontinuerlig tillgång på nektar under säsongen.

Programförslaget i sin helhet finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?"

Tidplan

Upprustningsarbetet påbörjas under våren 2022 med målet att vara klart till våren 2023.

Ansvarig

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

Här finns en samanställning av de synpunkter som kom in på upprustningsförslaget: Tyck till om Blekholmsterrassen - sammanställning av synpunkter på upprustningsförslag, december 2020

Här finns förslaget till upprustning av Blekholmsterrassen: Blekholmsterrassen - förslag till upprustning, november 2020

Här finns en sammanställning av enkätsvar och övriga synpunkter som togs in under maj - juni 2020: Blekholmsterrassen - sammanställning av allmänhetens synpunkter inför kommande upprustning

Kontakt

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad