dcsimg
Den 2 juni 2017 togs det första spadtaget för Bobergsskolan i Gasverket. Bild: Exploateringskontoret, Stockholms stad
Projekt Pågående

Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden

Hjorthagen

För att möta det ökade behovet av skolplatser byggs just nu en ny grundskola i Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden – Bobergsskolan.

Projektfakta

Bobergsskolan - ny skola i Gasverksområdet

I juni 2017 togs det första spadtaget för den nya skolan i Norra Djurgårdsstaden, Bobergsskolan på adress Gasverksvägen 31/Småviltsgatan 6. Bobergsskolan kommer att bestå av tre byggnader varav en är en tidigare verkstadsbyggnad från 1800-talet. Skolan har fått sitt namn av Ferdinand Boberg som bland annat ligger bakom tegelgasklockorna.

Cirka 900 elever kommer att rymmas i skolan. Inledningsvis tar skolan emot elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till en F-9-skola.

Skolan kommer förutom lokaler för skolans elever och personal att rymma skolkök, matsal och specialsalar. En idrottshall på andra sidan Gasverksvägen används för idrott.

Norra Djurgårdsstaden expanderar - behovet av skolplatser ökar

I Norra Djurgårdsstaden sker just nu en kraftig expansion av bostäder. För att möta det ökade behovet av skolplatser byggs Bobergsskolan.

Klart 2019

Skolan ska stå färdig för öppnande till höstterminen 2019.

Byggherre

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad