dcsimg
Kvarteret Stora Sjöfallet i etapp Norra 2. Bild: Exploateringskontoret Stockholms stad
Projekt Pågående

Bostäder, förskola och handel i Norra 2

Hjorthagen

Åtta byggherrar har uppfört 600 bostäder i området och en friliggande förskola.

Projektfakta

Etappen ligger vid Gasverksområdet i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark till åtta byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 17 december 2009. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna mot huvudgatan genom området och i vissa specifika lägen, samt en friliggande förskola. Detaljplanen omfattar mark för allmänt ändamål, som gata, torg och park samt en befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, Kontorsvillan, och del av befintlig kontorspark. 

Fördelningen är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.

Tidplan

Byggstart 2014 och första inflyttning 2016-2017.

Byggaktör

Byggherrar för området är Skanska, Erik Wallin, HEBA, Stockholmshem, Wallenstam, Viktor Hanson, SSM och Bonava.

Byggherrar i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Förskolan Ferdinands lekgård på taket i kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Sonfjället. Foto: Exploateringskontoret
Kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret
Lekplats i kvarteret Stora Sjöfallet. Foto: Exploateringskontoret

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad