Fastigheten Bonden Mindre 14, korsningen Bondegatan/Nytorgsgatan.
Fastigheten Bonden Mindre 14, korsningen Bondegatan/Nytorgsgatan.
Projekt Pågående

Bostäder, förskola, vårdboende, kontor med mera vid Nytorget

Södermalm

Nuvarande verksamheter med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas inom fastigheten. Fastigheten heter Bonden Mindre 14.

Bilder

Flygfoto med röd markering som visar fastighetens läge vid Nytorget.
Flygfoto med röd markering som visar fastighetens läge vid Nytorget.
Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.
Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.

Plan för fastigheten Bonden Mindre 14 vid Nytorget på Södermalm. Den nya planen innebär att nuvarande verksamhet med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas inom fastigheten.

Bostäder med lokaler i bottenvåningar

Bostäder får finnas i hela fastigheten, utom på våning 0 (gatuplan), där lokaler för centrumändamål föreslås, i enlighet med hur ytorna används idag.

Förskola och vård- och omsorgsboende

Förslaget innebär också att förskola får finnas i byggnaden, dock om maximalt 1500 kvadratmeter. Befintlig förskoleverksamhet i fastigheten använder totalt 1448 kvadratmeter.

Även ett vård- och omsorgsboende får inrymmas i fastigheten, dock om maximalt 3000 kvadratmeter. Befintligt vård- och omsorgsboende i fastigheten använder totalt 1948 kvadratmeter.

Kontor

Kontor om maximalt 1000 kvadratmeter tillåts i fastigheten.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 7 maj – 18 juni 2019
  • Granskning 25 september – 23 oktober 2019. Du kan se förslaget i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Antagande december 2019
  • Laga kraft 11 januari 2020.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad