dcsimg
Fastigheten Bonden Mindre 14, korsningen Bondegatan/Nytorgsgatan.
Fastigheten Bonden Mindre 14, korsningen Bondegatan/Nytorgsgatan.
Projekt Planerat

Bostäder, förskola, vårdboende, kontor med mera vid Nytorget

Södermalm

Förslag till detaljplan som innebär att nuvarande verksamhet med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas inom fastigheten. Fastigheten heter Bonden Mindre 14.

Bilder

Flygfoto med röd markering som visar fastighetens läge vid Nytorget.
Flygfoto med röd markering som visar fastighetens läge vid Nytorget.
Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.
Fastigheten Bonden Mindre 14, sedd från Nytorget.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan inom fastigheten Bonden Mindre 14 vid Nytorget på Södermalm.

Planförslaget innehåller möjlighet till bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende, kontor samt lokaler för centrumändamål.

Den nuvarande detaljplanen tillåter endast bostäder utöver lokaler i bottenvåning. Det nya planförslaget innebär att nuvarande verksamhet med bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och centrumverksamhet kan fortsätta bedrivas inom fastigheten.

Bostäder med lokaler i bottenvåningar

Bostäder får finnas i hela fastigheten, utom på våning 0 (gatuplan), där lokaler för centrumändamål föreslås, i enlighet med hur ytorna används idag.

Förskola och vård- och omsorgsboende

Förslaget innebär också att förskola får finnas i byggnaden, dock om maximalt 1500 kvadratmeter. Befintlig förskoleverksamhet i fastigheten använder totalt 1448 kvadratmeter.

Även ett vård- och omsorgsboende får inrymmas i fastigheten, dock om maximalt 3000 kvadratmeter. Befintligt vård- och omsorgsboende i fastigheten använder totalt 1948 kvadratmeter.

Kontor

Kontor om maximalt 1000 kvadratmeter tillåts i fastigheten.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 7 maj – 18 juni 2019
  • Granskning 25 september – 23 oktober 2019. Du kan se förslaget i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande december 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad