Projekt Pågående

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Hjorthagen

Detaljplanen innehåller 600 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Projektfakta

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 270 hyresrätter och 330 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Tidplan

Byggandet av etappen började 2016 och inflyttning påbörjades 2019.

Byggaktör

Byggaktörer är Besqab, Einar Mattsson, HSB, Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem, Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Pågående arbeten i Brofästet

Husbyggnation

Husproduktion pågår och några byggaktörer är i slutfasen av sina byggen.

Finplanering av gator och parker

Finplanering av strandparken utmed Husarviken etapp 1 färdigställdes under våren 2020, finplaneringen för etapp 2 är i slutskedet.

Även på norra sidan av Bobergsgatan görs finplaneringen i flera etapper, med start under hösten 2019. Den planeras vara klar till sommaren 2021. Södra sidan av Bobergsgatan finplaneras med början våren 2021. 

Settergatan och Labradorgatan färdigställs när omkringliggande husbyggnation är färdig, enligt tidplanen till sommaren 2021.

Tillfällig park i Brofästet

Öster om Brofästet kommer staden att anlägga en tillfällig park i väntan på att arbetena vid Kolkajen och Gasverket ska bli klara. Under vintern och våren 2021 genomförs markarbeten, och parken planeras att kunna börja användas under våren-sommaren 2021.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör: JM Entreprenad AB: Mikael Johansson 073-988 29 87

Byggaktörer i etappen

Bildgalleri

Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med. Plusenergihusen ligger i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Plusenergihusen sett från Husarviken.
Båthusparken
Kvarteret Koppången. Foto: Eric Cung Dinh
Fasad i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Kvarteret Backåkra, vy från Plusenergihusen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad