dcsimg
Perspektiv från Husarviken. Illustration: Stockholms stad genom Arrhov Frick arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Hjorthagen

Detaljplanen innehåller 600 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Projektfakta

Vad?

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till sju byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 270 hyresrätter och 330 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

När?

Byggstart för etappen började 2016 och inflyttning pågår under 2019-2020.

Vem?

Byggherrar är Besqab, Einar Mattsson, HSB, Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem, Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Pågående arbeten

Byggherrar i etappen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Det är två hus med hyresrätter som ska bli plusenergihus i Brofästet. Illustration: Stockholmshem genom DinellJohansson Arkitekter
Plusenergihus med 43 lägenheter. Illustration: Stockholmshem genom DinellJohansson Arkitekter
Perspektiv från Bobergsgatan. Illustration: Tobin Properties genom Månsson Arkitektkontor
Gårdsvy. Illustration: Tobin Properties, Einar Mattsson genom Urbio Landskapsarkitekter

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad