Projekt Genomfört

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Hjorthagen

Detaljplanen innehåller 600 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Projektfakta

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 270 hyresrätter och 330 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Tidplan

Byggandet av etappen började 2016 och inflyttning skedde mellan 2019-2021.

Byggaktör

Byggaktörer är Besqab, Einar Mattsson, HSB, Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem, Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Pågående arbeten i Brofästet

Tillfällig park i Brofästet

Öster om Brofästet kommer staden att anlägga en tillfällig park i väntan på att arbetena vid Kolkajen och Gasverket ska bli klara. Delar av parken öppnade under sommaren 2021. Parken planeras bli klar under 2022. 

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42
Entreprenör: JM Entreprenad AB: Mikael Johansson 073-988 29 87

Byggaktörer i etappen

Bildgalleri

Etapp Brofästet sett från ovan. Tillfällig park i förgrunden och Husarviken till höger.
Flygvy över Brofästet. Foto: Eric Cung Dinh
Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med. Plusenergihusen ligger i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Flerbostadshus och i bakgrunden syns vatten och grönska.
Kvarteret Koppången. Foto: Eric Cung Dinh
Plusenergihusen sett från Husarviken.
Båthusparken
Fasad i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Kvarteret Backåkra, vy från Plusenergihusen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad