Projekt Genomfört

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Hjorthagen

Detaljplanen innehåller 600 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Projektfakta

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 270 hyresrätter och 330 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Tidplan

Byggandet av etappen började 2016 och inflyttning skedde mellan 2019-2021.

Byggaktör

Byggaktörer är Besqab, Einar Mattsson, HSB, Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem, Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Byggaktörer i etappen

Bildgalleri

Etapp Brofästet sett från ovan. Tillfällig park i förgrunden och Husarviken till höger.
Flygvy över Brofästet. Foto: Eric Cung Dinh
Stockholms första flerfamiljshus som genererar mer energi än vad de gör av med. Plusenergihusen ligger i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Flerbostadshus och i bakgrunden syns vatten och grönska.
Kvarteret Koppången. Foto: Eric Cung Dinh
Plusenergihusen sett från Husarviken.
Båthusparken
Fasad i kvarteret Backåkra. Foto: Eric Cung Dinh
Kvarteret Backåkra, vy från Plusenergihusen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad