Planområde markerat på en karta.
Ungefärligt planområde är markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Bostäder, handel, äldreboende och förskola i Norra Sköndal

Sköndal

Planförslaget möjliggör cirka 480 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna, handel, ett äldreboende och en förskola.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 480 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna, handel, ett äldreboende och en förskola. Förslag till detaljplan gäller Drevern 1-2, Dvärgspetsen 1, Sköndal 3:14 och del av Sköndal 3:1.

Ambitionen är ökad stadsmässighet där bebyggelsen ska bidra till att forma en ny stadsfront längs Gamla Tyresövägen. Tanken är också att stärka delar av det lokala sambandet mellan Skarpnäck och radhusområdet i Norra Sköndal, som är viktigt för att uppnå målet om en sammanhängande stad.

Tidplan

  • Samråd, november 2022
  • Granskning, kvartal 4 2023
  • Antagande, kvartal 1 2024

Byggaktörer

Genova Property Group

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tim Kahlbom

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad