Projekt Pågående

Bostäder i Designens hus

Midsommarkransen

En ny byggnad med 157 nya bostäder planeras på Telefonplan. Inflyttning är planerad till början av 2022.

Projektfakta

Planen för Designens hus (Telefonfabriken 1) är drygt 150 bostäder i 4 våningar i form av bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen. Byggnaden ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare var tänkt att inrymmas.

Platsen framför huset stärks som offentlig plats genom en upprustning av torget, en enhetlig markbeläggning samt en förbättrad koppling till Tellusgången och LM Ericssons väg som omgestaltas till stadsgata. Huset föreslås få en flexibel användning, där både bostäder och verksamhet kan inrymmas för att lägga grunden till en blandad, levande stad.

Läs mer om projektet på byggaktörens hemsida.

Frågor om pågående arbeten?

Kontakta byggaktören Einar Mattsson. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner här på sidan. 

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 2014-10-14 – 2014-11-28.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016.
  • Antagande av kommunfullmäktige (KF) 4 september 2017.
  • Planen vann laga kraft 4 oktober 2017.
  • Etablering av arbetsområdet och första rivning startade juli 2018.
  • Byggstart: Sista kvartalet 2019.
  • Inflyttning: 2022

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Ewelina Holm

Kommunikationschef, Einar Mattsson

Amelie Palmgren

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad