Projekt Pågående

Bostäder i Designens hus

Midsommarkransen

En ny byggnad med 157 nya bostäder har byggts på Telefonplan. Inflyttning påbörjades under början av 2022 och är nu genomförd.

Projektfakta

I Designens hus (Telefonfabriken 1) är drygt 150 bostäder i 4 våningar byggda. Dessa i form av bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen. Byggnaden ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare var tänkt att inrymmas.

Platsen framför huset har stärks som offentlig plats genom en upprustning av torget, en enhetlig markbeläggning samt en förbättrad koppling till Tellusgången och LM Ericssons väg som omgestaltas till stadsgata. Huset har gjorts för att kunna få en flexibel användning, där både bostäder och verksamhet kan inrymmas för att lägga grunden till en blandad, levande stad.

Läs mer om projektet på byggaktörens hemsida.

 

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 2014-10-14 – 2014-11-28.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016.
  • Antagande av kommunfullmäktige (KF) 4 september 2017.
  • Planen vann laga kraft 4 oktober 2017.
  • Etablering av arbetsområdet och första rivning startade juli 2018.
  • Byggstart: Sista kvartalet 2019.
  • Inflyttning: 2022

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad