Enkät om Riddersvik

Dialog med närboende

Resultaten från medborgarundersökningen/enkäten har utgjort ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet. 
Sammanställning av enkäten 

Läs mer om Riddersvik

Uppdaterad