Visionsbild på hus.
Projekt Genomfört

Bostäder längs Hantverkargatan

Kungsholmen

Längs Hantverkargatan har 44 lägenheter byggts inom projektet Basaren. Stockholms stad har anlagt nya trappor och rustat upp Ture Nermans Gränd.

Projektfakta

44 lägenheter längs Hantverkargatan

Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) har byggt 44 lägenheter längs Hantverkargatan. Inflyttning ägde rum under 2018.

Stockholms stads upprustning av Ture Nermans gränd färdigställdes i  december 2016. Staden har anlagt trappor på båda sidor om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata samt planterat växter.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Om Basaren i Bygg- och plantjänsten

Om Ture Nermans Gränd i Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad