Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Projekt Genomfört

Bostäder längs Tyska Bottens väg och Ferievägen

Nockebyhov

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen inom kvarteret Nockebyhov 1:1/Gubbkärrets gård har fem stadsvillor på fyra till fem våningar och ett parhus i tre våningar byggts.

Projektfakta

Del av Tyska Bottens väg och Ferievägen har byggts om

Längs Tyska Bottens väg har nya ledningar lagts i gatan. Vägen har flyttats något i sidled och för att öka säkerheten för gående längs vägen har en gångbana byggts. Ferievägen har breddats för framtida busstrafik. I korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen har vi anlagt en vändplan för bussar, som kommer att ersätta vändplanen vid Tältgatan. En stödmur i sten av gabioner har byggts längs Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Aros Bostad har byggt bostäder

Aros Bostad har byggt bostäderna. Arkitekt bakom bostäderna är Dinell Johansson. Aros Bostad påbörjade sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter under andra kvartalet 2019. Inflyttning ägde rum under 2020.

Aros Bostads kvarter Nockebyn

 Detaljplanen vann laga kraft 8 maj 2017. 

Bildgalleri

Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Kontakt

Christian Ultenius

Projektledare, Aros Bostad

Frågor som rör byggnation av Aros bostäder

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Projekt i området

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad