Projekt Pågående

370 bostäder, verksamhetslokaler och förskola i Annedal

Mariehäll

Inom kvarteret Baltic 24 och 25 i Annedal byggs cirka 370 bostäder, cirka 650 kvadratmeter yta för verksamhetslokaler och en förskola om sex avdelningar. Baltic 24 och 25 kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal.

Projektfakta

Nya bostäder, förskola och verksamhetslokaler i kvarteret Baltic 8

Inom kvarteret Baltic 24 och 25 i Annedal i Mariehäll byggs cirka 370 bostäder, cirka 650 kvadratmeter yta för verksamhetslokaler och en förskola med sex avdelningar. Baltic 24 och kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal. Detaljplanen vann laga kraft 29 september 2016.

Läget är strategiskt vid det planerade Bullerbytorget och fungerar som entré till Annedal för gående och cyklister till och från Sundbyberg. Omvandlingen ger möjligheter att tillföra kvaliteter som saknas i området, såsom lokaler i bottenvåningarna.

Inflyttning med start augusti 2020

Inflyttningen av hyreslägenheterna påbörjas i augusti 2020.
Förskolan Norlandia planeras flytta in i oktober 2020.
Inflyttning i bostadsrätterna beräknas ske i mitten av april 2021.

 

Läs mer om pågående arbeten på Trifams webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Trifam fastighets AB

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad