Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder, lokaler och förskola i östra Årstadal

Liljeholmen

Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal ska det byggas tre nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 440 bostäder och verksamhetslokaler och förskola i bottenvåning.

Projektfakta

Cirka 440 bostäder, verksamhetslokaler och förskola i bostadskvarteren samt en ny skola

Vid korsningen Fredsborgsgatan och Sjöviksbacken i Årstadal ska det byggas tre bostadskvarten med sammanlagt cirka 440 bostäder. Lokaler och en ny förskola planeras i bottenvåning. I detaljplanen ingår också kontor längs med Fredsborgsgatan och en ny skola i befintlig bebyggelse vid Sjöviksbacken. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till omkringliggande fastigheter, beträffande utseende och funktion, trafiksituationen i Sjöviksbacken och de krav som ställs på skolornas närmaste omgivning.

Byggherre

 • JM AB (äger fastigheten Sjövik 5.)
 • Fastighets AB Sången har en tomträtt på Årstaäng 4.
 • Stockholms stad äger gatumarken på Årsta 1:1 samt Årstaäng 5 (*)
  (* Fortum har här nyttjanderätt för en elnätstation).

Tidplan

 • Samråd 2 maj – 13 juni 2012
 • Utställning 12 juni – 24 juli 2013
 • Antagande 3:e kvartalet 2013
 • Planen vann Laga kraft: 2014-01-11
  (Planens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.)

 

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 8 000 – 10 000 nya bostäder per år. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad