dcsimg
Karta över Årsta med planområdet för Årstafältet, etapp 4, markerat.
Etapp 4 ligger mellan etapp 1, den blivande stadsdelsparken och den befintliga bebyggelsen i Valla.
Projekt Planerat

675 bostäder och stor förskola på Årstafältet

Östberga

I Årstafältets etapp 4a planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 675 nya lägenheter och en förskola med upp till 16 avdelningar. Detaljplanen är tänkt att gå ut på samråd under 2020.

Projektfakta

675 nya bostäder varav 240 i trähus

Av de cirka 675 nya bostäderna som planeras i etappen blir cirka 590 bostadsrätter och cirka 85 hyresrätter. Flera av kvarteren kommer att få trähusbebyggelse, både flerbostadshus och radhuslängor. I den norra delen av etappen, mot Valla, planeras för en stor förskola med upp till 16 avdelningar.

Ett viktigt mål för etapp 4a, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och gärna kunna användas för vistelse och odling.

Staden kommer att ta stor hänsyn till Göta landsväg, som är klassad som fornlämning, när de nya kvarteren planeras. Bland annat kommer vi att lyfta fram och visa upp landsvägen bättre och skapa en park runt delar av den.

Byggaktörer

De byggaktörer som har fått markanvisning inom etapp 4 är:

 • Botrygg Bygg, cirka 100 bostadsrätter: Botrygg vann en markanvisningstävling 2016 och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016.
 • Stockholmshem, cirka 85 hyresrätter: Beslut om markanvisning den 15 december 2016.
 • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, cirka 180 bostäder varav 39 i radhus: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 60 bostäder: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Folkhem trä och Veidekke Bostad AB, cirka 155 bostadsrätter: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Erik Wallin AB tillsammans med Gimle bostad AB, cirka 95 bostadsrätter. Beslut om markanvisning den 12 december 2019.  

Tidplan

 • Beslut om start-pm, det vill säga att starta arbetet med detaljplanen, fattades i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.
 • Samråd om detaljplanen: Hösten 2020
 • Detaljplanen antas: Under 2021
 • Byggstart gator och parker: 2024
 • Byggstart bostäder: 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad