dcsimg
Karta över Årsta med planområdet för Årstafältet, etapp 4, markerat.
Etapp 4 ligger mellan etapp 1, den blivande stadsdelsparken och den befintliga bebyggelsen i Valla.
Projekt Planerat

675 bostäder och en stor förskola

Östberga

I den här etappen planerar staden tillsammans med byggaktörerna ca 675 nya bostäder och en förskola med upp till 16 avdelningar. Detaljplanen går ut på samråd september - oktober 2020.

Projektfakta

675 nya bostäder varav 240 i trähus

Flera av de nya kvarteren som planeras här kommer att få trähusbebyggelse, både flerbostadshus och radhuslängor. I den norra delen av etappen, mot den befintliga bebyggelsen i Valla, planeras för en stor förskola med upp till 16 avdelningar.

Ett viktigt mål för den här etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser. Ett sätt att skapa liv och rörelse är att bygga bottenvåningar med plats för publika lokaler och att bygga bostadsentréer ut mot gatan. Taken ska vara varierade och gärna kunna användas för vistelse och odling.

Staden kommer att ta stor hänsyn till Göta landsväg, som är klassad som fornlämning, när de nya kvarteren planeras. Bland annat kommer vi att lyfta fram och visa upp landsvägen bättre och skapa en park runt delar av den.

Byggaktörer

De byggaktörer som har fått markanvisning inom etappen är:

 • Botrygg Bygg, cirka 100 bostadsrätter: Botrygg vann en markanvisningstävling 2016 och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016.
 • Stockholmshem, cirka 85 hyresrätter: Beslut om markanvisning den 15 december 2016.
 • Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, cirka 180 bostäder i trähus varav 39 i radhus: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 60 bostäder: Beslut om markanvisning den 9 november 2017.
 • SISAB, förskola med förskoleplatser motsvarande 16 avdelningar: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Folkhem trä och Veidekke Bostad AB, cirka 155 bostadsrätter i trähus: Beslut om markanvisning den 27 september 2018.
 • Erik Wallin AB tillsammans med Gimle bostad AB, cirka 95 bostadsrätter. Beslut om markanvisning den 12 december 2019.  

Tidplan (preliminär)

 • Beslut om start-pm, det vill säga beslut om att starta arbetet med detaljplanen, fattades i stadsbyggnadsnämnden den 14 december 2017.
 • Samråd om detaljplanen: 1 september - 15 oktober 2020
 • Detaljplanen antas: Slutet av 2021
 • Byggstart gator och parker: 2024
 • Byggstart bostäder: 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad