dcsimg
illustration av nytt hus
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Farsta strand C

Farsta strand

Ett bostadshus med 26 hyreslägenheter och plats för förskola på bottenplanet ersätter den befintliga centrumbyggnaden på torget (fastigheten Kymmendö 3).

Projektfakta

Vad?

Den befintliga centrumbyggnaden på fastigheten Kymmendö 3 på Brunskogsbacken ersätts med ett bostadshus med 26 hyreslägenheter och plats för ny förskola i byggnadens två nedersta våningar.

Den nya byggnaden består av två sammansatta byggnadskroppar som tillsammans bildar en L-form. Den ena delen är placerad mot Brunskogsbacken i norr och tillåts vara sex våningar samt ha en indragen sjunde våning. Den andra delen är placerad mot ett torg i öster och tillåts vara två våningar.

Förslaget ingår i programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

Vem

Fastigheten ägs av Stockholm stad. Familjebostäder har idag tomträtt på fastigheten och marken ska i fortsättningen upplåtas på samma sätt.

När

  • Start-PM: december 2015
  • Samråd: andra kvartalet 2016
  • Granskning: 12 april – 17 maj 2017
  • Antagande: 21 september 2017
  • Laga kraft: 27 oktober 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

illustration av nytt hus
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordöst med Brunskogsbacken och torget i förgrunden. Bild: ÅWL Arkitekter
Illustration som visar det planerade huset
Perspektivbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Vy från nordväst med Brunskogsbacken i förgrunden. Bild: ÅWL Arkitekter
tecknad bild av situationsplanen
Situationsplan för del av fastigheten Kymmendö 3 med flera. Bild: ÅWL Arkitekter
Karta med planområde markerat
Torget sett från söder med huset
Torget som det ser ut idag sett från söder. Byggnaden som skymtar till vänster ska rivas och ersättas med en ny.

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad