Illustration med bostadshus längs en stadsgata.
Projekt Genomfört

Bostäder och förskola i Nybohovsbacken

Liljeholmen

I Nybohovsbacken, i Liljeholmen, har cirka 180 nya bostäder och en ny förskola byggts. Byggnationen länkar samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med Liljeholmstorget.

Projektfakta

180 nya bostäder och förskola

I Nybohovsbacken har 14 bostadshus byggts med sammanlagt 180 nya bostäder. Bebyggelsen ligger på bägge sidor om Nybohovsbacken med åtta hus på södra sidan och sex hus på norra sidan. En ny förskola har också byggts på en före detta bollplan. Själva gatan gjordes om från en genomfartsgata till en stadsmässig gata med planteringar längs den norra sidan.

Den gamla tvätt- och panncentralen som fanns mellan Nybohovsbacken och Nybohovsgränd har rivits och ersatts av en ny lekplats. Parken som ligger i backen ner mot Trekanten har rustats upp och fått nya gång- och cykelvägar och nya trappor. Tillsammans kopplar allt detta ihop Nybohov med Liljeholmen.

Byggaktörer

Sisab har byggt förskolan. Besqab och Svenska Bostäder har byggt bostäder. Stockholms stad har byggt gator och parker.

Tidplan

  • Förskolan Hovet öppnade sin verksamhet 2016.
  • En första inflyttning i området skedde under hösten 2017.
  • Byggnationen av de två sista bostadshusen påbörjades i början av 2019. Inflyttning skedde 2021.

Bildgalleri

Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen
Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad