Vy över gata. Hus och träd. Människor som promenerar
Illustrerat planförslag, perspektiv sett från norr. Illustration: ZIN arkitektur.
Projekt Genomfört

Bostäder och förskola öster om Stjernströms väg

Hägersten

Planområdet är beläget öster om Stjernströms väg nära Axelsbergs centrum i Hägersten. Här har 55 bostäder fördelat på två flerbostadshus i främst tre till fyra våningar och en friliggande förskola byggts.

Projektfakta

Inom projektet har två bostadshus i tre till fyra våningar och en friliggande förskola byggts. Trafiksäkerheten för gångtrafikanter ska öka, en lekplats har anlagts, en bollplan rustats upp och tillgängligheten till naturområdet förbättras. 

Vision

Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Tidplan

  • Samråd,18 oktober-28 november 2013.
  • Granskning, 8 oktober-5 november 2014.
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden, januari 2015.
  • Planen överklagades, men Länsstyrelsen avslog överklagan i april 2015.
  • Planen överklagades i juni 2015 till Mark- och miljödomstolen, men vann laga kraft i december 2015.
  • Under hösten 2016 påbörjades bygget av husen och inflyttning genomfördes våren 2018. 

Bildgalleri

Illustration över området.
Illustrationsplan för Stjernströms väg
Vy över gata. Hus i bakgrunden. Förskolegrupp promenerar. Cyklist och människor som promenerar.
Illustrerat planförslag, vy från Gösta Ekmans väg mot förskolan. Illustration: ZIN arkitektur.
Vy över gata med hus. Träd och grönska framför huset. Människor som promenerar.
Illustrerat planförslag, vy från Stjernströms väg åt nordväst, det södra flerbostadshuset. Illustration: ZIN arkitektur.
Vy över gata. Hus och träd. Människor som promenerar
Illustrerat planförslag, perspektiv sett från norr. Illustration: ZIN arkitektur.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad