dcsimg
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder och förskola planeras i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum planerar Stockholms stad nya bostäder. Vi planerar också en ny förskola på den plats där den nerbrunna förskolan låg. Detaljplanen för området var på samråd hösten 2018.

Om projektet

I Östberga centrum planeras cirka 85 studentbostäder, en ny förskola på tomten där den nedbrunna förskolan låg och en ny verksamhetslokal i parkleken Backen. 

Detaljplanarbetet drivs av Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen) i samarbete med byggaktören Svenska Bostäder.

Tidplan

Samråd: 25 september-6 november 2018.
Granskning: 2019
Antagande av detaljplan: Tidigast i slutet av 2019
Byggstart: 2020

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd 7 juni - 25 augusti 2017. Just nu pågår arbetet med att omarbeta och finslipa programmet utifrån de synpunkter som kom in. Läs mer om programmet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Nyheter

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad