Perspektivbild. Vy från söder
Vy från söder Bild: Arkitektstudio Witte
Projekt Pågående

Bostäder och gruppboende i Svedmyra

Stureby

En villa rivs och ersätts av sex nya bostadshus och ett gruppboende vid Svedmyra tunnelbanestation.

Projektfakta

Ny bebyggelse på äldre villatomt

En villa rivs och ersätts av sex nya bostadshus med 150 bostadsrätter och av ett gruppboende med sex lägenheter. Placeringen av husen skapar en bullerskyddad innergård.

Under husen och en del av gården byggs garage.

Gruppboende i området efterfrågat

Planförslaget, Gamlebo 5, bidrar till att öka bostadsutbudet i Stockholm i ett område med bra kollektivtrafik, där det finns bra service och där det ändå är nära till natur. Stadsdelsförvaltningen har även efterfrågat ett gruppboende, som med detta förslag blir verklighet.

Tidsplan

Planen har vunnit laga kraft 2016-07-20. Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft.

Byggherre

  • Besqab
  • HSB Bostad är byggherrar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad