Får ny plats inom Ulvsunda varvsområde

I samband med att Lilla Essingen utvecklas med bostäder och lokaler för verksamheter och upprustat parkområde med mera kommer Lilla Essingens båtklubb att ha sin vinterförvaring av båtar på Ulvsunda varvsområde i Bromma.

Ulvsunda varvsområde rustas upp

Med start under april 2021 kommer Ulvsunda varvsområde utrustas med en sjösättningsramp och två nya byggnader för förvaring av master samt vinteruppställning för båtar.

De arbeten som utförs kommer bland annat vara muddrings- och pålningsarbeten samt schaktarbeten. Arbetena utförs av Peab Anläggning AB på uppdrag av exploateringskontoret. Arbetena beräknas slutföras i februari/mars 2022.

Uppdaterad