dcsimg
Perspektiv från väster. Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodav. föreslås högre än övriga, för att markera hörnet i kvarteret. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.
Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodavägen. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.
Projekt Pågående

90 bostäder och lokaler vid Bällstavägen

Mariehäll

Planförslaget Alphyddan 11 innebär att befintlig industribyggnad får rivas och ersättas med två byggnader om 4-8 våningar. Totalt möjliggörs cirka 90 bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen mot gatan.

Projektfakta

Vad?

Planområdet ligger vid Bällstavägen och omfattar fastigheten Alphyddan 11 som ligger nedanför ett skogsparti på en höjd. Här planeras 90 nya bostäder i två L-formade byggnader som blir cirka fyra till åtta våningar med takterrasser, garage under bostadsgården samt ett centrum. Man föreslår ett cykelgarage, lokalen i bottenvåningen, kantstensparkering och en blandning av entréer för att ge Bällstavägen en mer stadsmässig karaktär.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 september 2015 och vann laga kraft den 1 november 2015.
Byggnation pågår.

Vem?

Einar Matsson AB är byggherre.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad