Perspektiv från väster. Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodav. föreslås högre än övriga, för att markera hörnet i kvarteret. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.
Byggnadsvolymen vid korsningen Bällstavägen/Kratsbodavägen. Bild: Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor.
Projekt Genomfört

90 bostäder och lokaler vid Bällstavägen

Mariehäll

Planförslaget Alphyddan 11 innebar att den tidigare industribyggnaden revs och ersattes med två byggnader om 4-8 våningar. Totalt har cirka 90 bostäder möjliggjorts samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen mot gatan.

Projektfakta

Vad?

Vid Bällstavägen inom fastigheten Alphyddan 11 som ligger nedanför ett skogsparti på en höjd har 90 nya bostäder i två L-formade byggnader byggts. Husen är cirka fyra till åtta våningar höga med takterrasser, garage under bostadsgården samt ett centrum. I husens bottenplan finns cykelgarage, lokaler samt yta för kantstensparkering och en blandning av entréer för att ge Bällstavägen en mer stadsmässig karaktär.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 24 september 2015 och vann laga kraft den 1 november 2015.

Husen är färdigbyggda och inflyttning har ägt rum.

Vem?

Einar Matsson AB är byggherre.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad