Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Projekt Planerat

Bostäder och lokaler vid Gjörwellsgatan

Marieberg, Kungsholmen

På fastigheten Trängkåren 7 finns ett förslag till ny bebyggelse med totalt cirka 300 nya bostäder, nya förskolelokaler och verksamhetslokaler i bottenplan. Planeringen är i tidigt skede.

Projektfakta

Vad?

Förslag till ny bebyggelse med totalt cirka 300 nya bostäder, nya förskolelokaler och verksamhetslokaler i bottenplan. En utveckling av Signalparken föreslås även för att göra den mer tillgänglig, samt nya förbättrade tvärkopplingar mellan Rålambsvägen och Gjörwellsgatan.

Fastighetsägare till Trängkåren 7, som är en blåklassad fastighet, föreslår rivning av det befintliga parkeringshuset på grund av att det är i mycket dåligt skick.

När?

Planeringen är i tidigt skede. Läs mer om förslaget och följ planeringen i stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst.

Byggaktör

Fabege

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsutvecklingsområdet Marieberg

Uppdaterad