Projekt Genomfört

Bostäder och skola vid Sofielundsvägen

Hammarbyhöjden

I kvarteret Åstorp 2 i Hammarbyhöjden har HSB byggt 255 nya bostäder, en förskola och flera verksamhetslokaler. Fastigheten gränsar till Sofielundsvägen i söder.

Projektfakta

255 bostäder i två kvarter

I korsningen Sofielundsvägen och Garagevägen har HSB byggt två bostadskvarter med sammanlagt 255 lägenheter, en förskola och verksamhetslokaler. De nya kvarteren är delvis slutna med öppningar mot gatan. Bottenvåningarna innehåller publika lokaler mot framförallt de två större gatorna Sofielundsvägen och Garagevägen. Den nya förskolan är placerad i det norra kvarteret och nås från Garagevägen, Hållövägen och via gården. I samband med bostadsbyggnationen förlängdes även de befintliga gatorna Hållövägen och Fyrvaktarkroken.

Byggaktör

HSB bostads AB

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 2 januari, 2016
  • Första inflytt beräknas ske i maj, 2109.
  • Stadens arbeten i allmän platsmark startar i april, 2019.
  • Projektet färdigställdes i december 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad