Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Projektfakta

400 bostäder, skola och förskola

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planeras lokaler. Utöver bostäder föreslås också en grundskola för cirka 1200 elever och en förskola med sex till åtta avdelningar.

Hammarbyhöjdens idrottsplats byggs om och flyttas till ett nytt läge. Under idrottsplatsen planeras ett parkeringsgarage som ska förse bostadskvarteren med parkeringsplatser. I anslutning till idrottsplatsen planeras en ny lekplats för både små och stora barn. Kvarvarande ekologiska samband mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och porten till Nackareservatet göras mer tillgänglig. 

Tidplan

  • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017
  • Start-PM godkändes i februari 2018
  • Ett förslag till detaljplan kan gå ut på samråd tidigast våren 2025

Byggaktörer

  • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
  • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
  • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
  • Borätt har markanvisning för 100 bostadsrätter.
  • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för skola.
  • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
  • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Mer om stadsutvecklingsområdet

Kontakt

Anna Lina Axelsson

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Alexandra Björklund Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad