Bostadskvarter med flera höghus. Gatuvy med byggnad på  sedd från sydväst, korsningen Grycksbovägen/Örbyleden
Vy från nordväst. Korsningen Grycksbovägen/Örbyleden
Projekt Pågående

380 bostäder vid Bandhagshallen

Bandhagen

Vid korsningen Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen ska fyra bostadskvarter med sammanlagt cirka 380 lägenheter byggas. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med planerad bebyggelse i kvarteret Lådkameran, på andra sidan Grycksbovägen, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Detaljplaneområdet är en del av fastigheten Örby 4:1 vid kvarteret Diabilden.

Projektfakta

Fyra nya bostadskvarter

Bebyggelsen är högst mot Örbyleden och trappas sedan ner söderut mot den befintliga bebyggelsen. Förutom bostäder planeras även verksamhetslokaler, kontor och föreningslokaler i bottenvåning mot Örbyleden och Grycksbovägen. 

Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Lådkameran och Färgfilmen skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Byggaktörer

Bo Rätt i Stockholm (BORIS AB) 

Svenska Hus
Svenska hus webbplats

Tidplan

  • Start-PM 4 september 2014
  • Samråd 20 juni – 31 augusti 2017
  • Granskning 10 oktober – 2 november 2017
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 17 juni, 2019
  • Detaljplanen vann laga kraft 17 juli, 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Vy från Örbyleden som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning. Färgen är ljus- och mörkgrå.
Vy från Örbyleden som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning (Källa: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter).
Vy från Örbyleden och Grycksbovägen som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning. Huset är tegelfärgat med olika struktur på ytorna.
Vy från Örbyleden och Grycksbovägen som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning (Källa: Sandellsandberg).
Flygbild över planområdet Örby 4:1 Diabilden sedd från norr
Flygbild över planområdet sedd från norr
Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen.
Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen. Planerad bebyggelse vid Lådkameran och Färgfilmen redovisas också.
Kvarterens uppdelning i volymer från 7 till 4 våningar och olika färger såsom sandfärgat, grått, svagt rosa och vitt.
Kvarterens (inringat i rött) uppdelning i volymer och färger. Den planerade bebyggelsen i Lådkameran och Färgfilmen finns också med.
Gårdsvy kvarter A. Sandfärgade hus i 7 våningar med träd och bänkar på innergård.
Gårdsvy kvarter A (Källa: Civilisation arkitekter).
Förenklad situationsplan för kv Diabilden som visar de fyra kvarteren A, B, C och D.
Förenklad situationsplan för kv Diabilden som visar de fyra kvarteren A, B, C och D. (Källa: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter).

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad