Projekt Genomfört

Bostäder vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Krillans Krog ligger intill Hjalmar Söderbergsväg och Kristinebergs Slottsväg. Här har Bonava byggt 180 bostadsrättslägenheter och lokaler för verksamheter.

Projektfakta

180 bostäder, verksamhetslokaler och nya gator

Den nya bostadsbebyggelsen bidrar till att Kristinebergsparken söder om Kristinebergs slott får en tystare och lugnare miljö i ett annars bullerutsatt läge. Nya gator kopplar samman området med stadsdelens mer centrala delar och det allmänna gatunätet mot Ulvsundasjön.

Stockholms stad har anlagt en ny lokalgata, som var färdig i december 2017. Plantering av nya grönska och anläggning av gångstigar i Kristinebergs slottspark avslutades i december 2020.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad