Illustrationsbild över hus
Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen
Projekt Genomfört

Bostäder vid Lövstavägen

Hässelby Villastad, Hässelby Gård

I kvarteret Skogsstjärnan intill Lövstavägen i Hässelby Gård har 234 bostäder byggts i flerbostadshus. I projektet ingår också upprustning av Lövstavägen till en mer stadsmässig gata med trottoarer på båda sidor av vägen.

Projektfakta

Bostäder och upprustning av Lövstavägen klart 2018

I det nya kvarteret har 234 bostäder i flerbostadshus byggts, både hyresrätter och bostadsrätter.

Stockholms stad har rustat upp Karl Bondes skog och skapat en ny entré. I samband med bostadsbebyggelsen vid Johannelund har staden också rustat upp Lövstavägen till en stadsmässig gata. Upprustning har genomförts fram till korsningen vid Skattegårdsvägen, vilket innebär att även kvarteret Skogsstjärnan får trottoarer på båda sidor av Lövstavägen. Stockholm stads arbeten avslutades under hösten 2017.

Ikano bostad och Svenska Bostäder

Ikano bostad har byggt 127 bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan.

Ikano bostäders webbplats

Svenska Bostäder har byggt 108 hyresrätter inom 

Svenska Bostäders webbplats för Hundlokan/Skogsklockan

Svenska Bostäders hyresrätter förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Inflyttningen i flerbostadshusen påbörjas i slutet av 2017 och pågår till kvartal 3 2018.

Fler bostäder och utveckling av ytterstaden

Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga nya bostäder på bland annat ett före detta upplagsområde och samtidigt rusta upp Lövstavägen, bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ulrika Jameson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Giuliana Conciauro

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronika Sundberg

Projektledare, Ikano Bostad

Monica Staaf

Projektledare, Svenska bostäder

Suzanne Frejd

Kommunikatör, Svenska bostäder

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad