Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild över parken och bebyggelsen i kvarter Sandaletten.
Projekt Pågående

580 bostäder vid Prästgårdsparken

Solberga

Detaljplan 2 i planområde Kabelverket omfattar kvarter Sandaletten, som ligger mellan Kavli och Prästgårdsparken, nära Älvsjö centrum. Inom området byggs det cirka 580 nya bostäder, verksamhetslokaler och en förskola. 320 av bostäderna avses bli bostadsrätter och 260 hyresrätter varav 6 LSS-lägenheter och 65 studentbostäder.

Projektfakta

En grön del av Kabelverket

Vid Prästgårdsparken byggs fyra nya kvarter med sammanlagt 580 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler i bottenvåning. Kvarteret Sandaletten blir en grön del av det nya området Kabelverket. Gatorna får en grön karaktär med förgårdsmark och planterade trädgrupper.

Kvarter 11 - JM

Kringbyggt kvarter med cirka 150 bostäder och en varierad höjd, mellan 5-6 våningar.

Kvarter 12 - Familjebostäder

Kvarteret består av två bostadshus som omgärdar en gemensam bostadsgård. Husen är mellan 5-8 våningar med sammanlagt cirka 199 bostäder.

Kvarter 13 - JM

Kvarteret består av två bostadshus som omgärdar en gemensam bostadsgård. Husen är mellan 4-7 våningar med sammanlagt cirka 170 bostäder. En förskola med fyra avdelningar planeras mot parken.

Kvarter 14 - Familjebostäder

Vid hörnet i korsningen Götalandsvägen och Armborstvägen har familjehem ett studenthus med cirka 65 studentlägenheter. I husets bottenvåning ges möjlighet för verksamhetslokaler mot Götalandsvägen.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017.
  • Kvarter 12 och 13 byggstartade 2017. I kvarter 12 skedde inflyttning under hösten 2018 och i kvarter 13 under 2019.
  • Kvarter 14 byggstartade våren 2019 och inflyttning skedde under 2021. 
  • Kvarter 11 byggstartade våren 2020 och inflyttning sker under 2023. 

Bildgalleri

Den rosa markeringen visar detaljplaneområdet.
Den rosa markeringen visar detaljplaneområdet och planerade kvarter
Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild med vy över entrén till området från med studentbostäderna till höger
Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild över parken och bebyggelsen i kvarter Sandaletten.
Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad