Karta som visar planområdets läge markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Bostäder vid Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Längs Sparbanksvägen vid Riksdalervägen i Hägerstensåsen föreslås cirka 45 nya bostäder och lokal.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att pröva en komplettering av bebyggelsen på fastigheten Förskottet 2 med cirka 45 nya bostäder genom ändrad användning av befintlig byggnad, posthuset, och uppförande av en ny byggnad mot Riksdalertorget. Bostäderna avses upplåtas med bostadsrätt.

Den nya byggnaden ska ges en lämplig utformning avseende skala och gestaltning i förhållande till omgivande bebyggelse och torgmiljö samt förstärka stadskvaliteterna i torgrummet. Syftet med planen är även att pröva i vilken omfattning ändrad användning av posthuset är lämplig.

Tidsplan

  • Start-PM 19 oktober 2023
  • Samråd kvartal 2 2024
  • Granskning kvartal 2 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 4 2025.

Byggaktör

Danderyd Fastighet AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad