dcsimg
Illustration som visar ny bebyggelse. Illustration: Bonava
Projekt Genomfört

70 bostäder vid Stora Mossens Backe

Ulvsunda, Stora Mossen

Vid Stora Mossen och med närhet till Alvik byggs cirka 70 bostäder i flerfamiljshus.

Projektfakta

Nya bostäder nära Stora Mossens tunnelbana 

Bonava har uppfört cirka 70 lägenheter norr om Hermelinstigen i närheten av tunnelbanan i Stora Mossen. Lägenheterna är fördelade på fem bostadshus placerade i en bågform längs en ny kvartersgata väster om kvarteret Eldhunden.

Bebyggelsen består av flerfamiljshus i fyra till fem våningar placerade i en brant sluttning med våningar i souterräng mot norr. Samtliga lägenheter upplåts som bostadsrätt. Inflyttning sker under våren och sommaren 2019.

En ny gata, Lämmelvägen, med vändningsmöjlighet har byggts från Stora Mossens backe. Parkering sker i ett parkeringsgarage som är placerat under Lämmelvägen varav en mindre del är under husen. Viss parkering sker också på Lämmelvägen.

 

Sista lagret asfalt läggs hösten 2019

Bonava bygger bostadshusen, ombyggnation av lokalgatans första del är klar.  För att minimera risken att bostadsproduktionens entreprenadfordon kör sönder asfalt kommer det sista lagret av asfalt att läggas på lokalgatan när Bonava är färdiga med sin bostadsproduktion. Det sista lagret av asfalt beräknas läggas hösten 2019. I samband med byggnationen har parken söder om kvarteret Eldhunden rustats upp. Parken har gjorts mer inbjudande och tillgänglig.

Byggaktör

Stockholms stad tillsammans med Bonava.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad