Illustration som visar ny bebyggelse. Illustration: Bonava
Projekt Genomfört

70 bostäder vid Stora Mossens Backe

Ulvsunda, Stora Mossen

Vid Stora Mossen och med närhet till Alvik har Bonava byggt cirka 70 bostäder i flerfamiljshus. Stockholms stad har byggt lokalgata och rustat upp närliggande park.

Projektfakta

Nya bostäder nära Stora Mossens tunnelbana 

Bonava har uppfört cirka 70 lägenheter norr om Hermelinstigen i närheten av tunnelbanan i Stora Mossen. Lägenheterna är fördelade på fem bostadshus placerade i en bågform längs en ny kvartersgata väster om kvarteret Eldhunden.

Bebyggelsen består av flerfamiljshus i fyra till fem våningar placerade i en brant sluttning med våningar i souterräng mot norr. Inflyttning ägde rum under våren och sommaren 2019.

En ny gata, Lämmelvägen, med vändningsmöjlighet har byggts från Stora Mossens backe. Parkering sker i ett parkeringsgarage som är placerat under Lämmelvägen varav en mindre del är under husen. Viss parkering sker också på Lämmelvägen.

I samband med byggnationen har parken söder om kvarteret Eldhunden rustats upp. Parken har gjorts mer inbjudande och tillgänglig.

Byggaktör

Stockholms stad tillsammans med Bonava.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Uppdaterad