Flygvy från söder över förslaget. Till vänster i bild syns föreslagen ny bebyggelse. Den befintliga skolbyggnaden syns i den övre delen av bilden och ett visionförslag över utveckling av den gamla skolgården syns i mitten.
Flygvy från söder över förslaget. Bild:Sweco
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Längs Helgagatan på Södermalm planerades ett nytt bostadshus med cirka 65 lägenheter. Under den angränsande gymnasieskolan skolgård planerades ett underjordiskt garage som skulle ha gjort att skolgården, som idag främst används som parkering, istället hade kunnat utvecklas till en grön yta.

Planarbetet avslutat

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avbryta planarbetet vid nämndsammanträde 24 mars, 2022. 

Projektsidan kommer att avpubliceras den 31 augusti 2022. 

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Bostadshus vid Helgagatan

Ett nytt bostadshus med cirka 65 bostäder föreslogs längs Helgagatan på Södermalm. Huset planerades få fem till sju våningar, fem våningar mot parken och sju våningar mot skolan. Lokaler för centrumändamål skulle ha möjliggjorts i bottenvåningen.

Byggaktör

Olov Lindgren AB, extern webbplats

Tidplan

  • Markanvisning till Olov Lindgren AB i september, 2017.
  • Detaljplanearbete påbörjades i december, 2017.
  • Samråd pågick 15 september till 26 oktober, 2020.
  • Detaljplanearbetet är avslutat efter beslut i nämndsammanträdet 24 mars, 2022

Bilder

Visionsbild över tillkommande bebyggelse. Vy från söder, från Helgagatan. Bild: Erséus.
Gavel, vy från norr. Skolfastigheten syns till vänster i bild. Bild: Erséus
Vy från parken mot skolgården. Bild: Erséus
Flygvy från söder över förslaget. Till vänster i bild syns föreslagen ny bebyggelse. Den befintliga skolbyggnaden syns i den övre delen av bilden och ett visionförslag över utveckling av den gamla skolgården syns i mitten.
Flygvy från söder över förslaget. Bild:Sweco

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad