Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns
Visionsbild över ny torgyta vid Martallen, korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen. Illustration: Nyréns
Projekt Genomfört

Bostadshus och förbättrad gatumiljö vid Svandammsvägen

Midsommarkransen

Längs Svandammsvägen byggs kvarteret Martallen som omfattar cirka 50 lägenheter i flerfamiljshus. Korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen planeras också att förbättras i samband med projektets genomförande.

Projektfakta

50 lägenheter och förbättrad gatumiljö

Kvarteret Martallen längs Svandammsvägen omfattar cirka 50 lägenheter i flerfamiljshus. Byggnaden är i fyra våningar och har lokaler i bottenvåningen. När bostadshuset är färdigställt bygg korsningen Vattenledningsvägen/Svandammsvägen om för att stärka kopplingen mot Svandammsparken, gatan smalnas av för tryggare övergångar och en ny torgyta skapas. 

Tidplan

  • Lägenheterna är färdiga för inflyttning under hösten 2017.
  • Projektet färdigställdes hösten 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad