Visionsbild, bostadshus vid Diamantbacken.
Projekt Pågående

Tre bostadshus vid Diamantbacken

Solberga

Peab bygger tre bostadshus med sammanlagt 118 bostadsrättslägenheter. Planområdet ligger vid kvarteret Månstenen längs med Diamantbacken och Kristallvägen, nära Solbergaskogen.

Projektfakta

118 nya bostäder vid Solbergaskogen

Peab planerar att bygga tre bostadshus med totalt 118 lägenheter längs Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen. Den nya bebyggelsen anpassas till området 1950-talskaraktär. De nya bostadshusen ska placeras så att natur och ekologi bevaras och så att Solbergaskogen även i fortsättningen möter gatan. 

Solbergaborna och andra ska även i fortsättningen på ett tydligt och enkelt sätt kunna ta sig in i Solbergaskogen från Kristallvägen. Sedan tidigare finns en inspektionsväg i området som går till den nybyggda kraftstationen i Solbergaskogen. Vägen kommer att flyttas söderut, men förtydligas som entré in i skogen.

De nya husen byggs med två underjordiska garage med totalt 38 parkeringsplatser.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.
  • Byggstart är inte bestämt.

Byggaktör

Peab

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad