dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Schakt för brandgas vid Sätra varv

Sätra

Förslaget gör det möjligt att bygga ett nytt schakt för brandgas vid delen av Förbifart Stockholm kallad Tunnel Sätra. Planen berör fastigheterna Båtvaggan 1 samt Sätraskogen 2:1.

Projektfakta

Schakt för brandgas i arbetstunnel vid Sätra

Planen gör det möjligt att bygga ett schakt för brandgas i anslutning till arbetstunneln vid Sätra varv. Förslaget ger också stöd för befintlig bebyggelse och båtuppläggningsplatser inom Sätra varv.

De naturområden som idag inte används för båtuppläggningsplatser med mera ska planläggas som allmän platsmark, natur.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 13 juni 2018
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: fjärde kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: våren 2019

Markägare 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Båtvaggan 1 och Sätraskogen 2:1. Båda fastigheterna ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Isacsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad