Cyklister på cykelbana
Norr Mälarstrand
Projekt Genomfört

Breddad cykelväg vid Norr Mälarstrand

Kungsholmen

Cykelvägen längs Rålambshovsleden breddas för att skapa bättre framkomlighet och tryggare sträcka för cyklister.

Projektfakta

Bredare cykelväg för att det ska bli lättare och säkrare att cykla

Stockholms stad har beslutat att utveckla området längs med Norr Mälarstrand. Projektet innebär bland annat att bredda cykelvägen längs Rålambshovsleden-Norr Mälarstrand till Kungsholmstorg. En sträcka på 1 350 meter. Den nya bredden för den dubbelriktade cykelbanan är 4,5 meter enligt stadens cykelplan.

Projektet ska åstadkomma framförallt:

  • En bättre framkomlig sträcka för stadens cyklister
  • En trafiksäkrare sträcka för cyklister
  • En tryggare plats för samtliga trafikslag
  • Bättre tillgänglighet till parkområdet

Trafiksäkerheten och tillgängligheten förbättras när nya gånggenomfarter till parkområdet byggs. Förbättrad belysning och omplantering av marken ökar tryggheten och tar bort problemen med vattensamlingar på vägbanorna.

Breddning av cykelbanan innebär omformning av parkeringsplatser utmed sträckan vilket innebär att av 60 p-platser utgår från parkeringsytan. 40 p-platser har flyttats till Rålambshovsleden, 10 p-platser har återskapats via omstrukturering av den snedställda parkeringen och 10 p-platser har tagits bort. Det har gjorts i samråd med Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Stockholm Parkering.

En ny trappa på Rålambshovsleden som förbinder kvarteren norr om gatan med den nya parkeringen har byggts.

Möter cyklisternas behov av pendlingsstråk idag och i framtiden

Sträckan är en av innerstadens mest trafikerade cykelstråk med flöden upp mot 10 000 cyklister/dygn. Stora delar av västerorts cyklister samt cyklister från Solna/Sundbyberg tar sig till staden på detta stråk. Stråket kommer bli än mer belastat i framtiden i och med utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen samt exploateringar i Västerort och Solna/Sundbyberg.

Den planerade sträckan har idag dålig belysning. Stora problem med vattenavrinningen. Det finns inga gånganslutningar från parkeringen till parken. Skyddsremsan mellan parkering och cykelbanan är för smal och följer inte stadens riktlinjer.

Pågår 2016–2017

Cykelbanan invigs 28 november 2016. Under våren 2017 kommer finplaneringsarbeten att färdigställas.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad